Megoldódik az állatmenhely-probléma?

0
17

A képviselőtestület ugyanis várhatóan a februári testületi ülésén elfogadja az említett, az önkormányzat, valamint az „Állat- és Természetvédők Budaörsi Egyesülete” közötti megállapodás-tervezetet. Ezzel a lépéssel nemcsak azok a kétkedők hallgattatnak el, akik lépten-nyomon hangoztatják, hogy a városban a civil szervezeteket több mint tíz évvel a rendszerváltozás után sem veszik semmibe, de az is világossá válik: a városatyák és az őket kiszolgáló szakapparátus nemcsak a sintérré „avanzsált”, volt cselgáncs bajnokokat tiszteli mód felett, hanem a Mindenható egyéb teremtményeit, például az emberhez hűséges ebeket is kedveli, mi több, a kidobott, kiszolgáltatott állatokért hajlandó - akár az adófizetők pénzén is - törődő áldozatot hozni. De mit is takar az elfogadásra váró megállapodás-tervezet? Ha egyelőre nem is sikerült például a siófokihoz hasonló – a gyakorlati realitáshoz és nem a paragrafusokhoz szó szerint igazodó - működési szabályzatot lefektetni, talán a hónapok múltával az itteni „hivatal” is elismeri: a közel száztagú Állatvédő Egyesület – éppen az elmúlt hónapokban, grátisz végzett munkája alapján – ugyanúgy méltó a bizalomra. Netán még arra is, hogy megfelelő hivatali ellenőrzés mellett irányítsa és kezelje az állatmenhelyet, levéve ezzel a helyhatóság válláról a kötelező feladat jelentős részének terhét. A helyi egyesület aktívan tevékenykedő tagjai azonban – az évekig tartó párbeszédhiány után - már a mostani megállapodásban foglaltakat is jelentős eredménynek könyvelik el. Például azt, hogy a tulajdonos önkormányzat, körbekerítve a megvásárolt területet, korszerűsíti a telepen lévő szociális épületet, és felfogadja azt a valóban szakalkalmazottat, aki éjjel és nappal ellátja a felügyeletét, tisztítását, az állatok etetését, s mindennek költségét is felvállalja. (Ennek jó része megtörtént: január második felétől már van két, váltott műszakú - remélhetőleg az elvárások szerint dolgozó - felügyelője a telepnek.) Ugyancsak az önkormányzat vállalja fel az elhullott állatok tárolásának biztosítását elszállításukig, ugyanakkor éves költségvetésében rendszeres, meghatározott összegű támogatásban részesíti az Állatvédő Egyesületet, amely ezért számos feladatot lát el. Egyebek mellett például ellenőrzi a telepre – a szintén önkormányzati megbízás alapján tevékenykedő – „befogó gyepmester” által behozott állatok egészségügyi, fizikai állapotát, végrehajtja a telep üzemeltetésével kapcsolatos, felügyeletet ellátó hatósági állatorvos utasításait, segíti a befogott állatok mielőbb gazdához juttatását, részt vállal a szervezett, veszettség elleni helyi eboltásokban, és a befogott, még életképes állatok szakemberrel történő kíméletes ivartalanításában. Az egyesület célja, hogy a telepre bekerült egészséges állatokat 15 napon túl is életben tartsák, esélyt adva ezzel a régi/új gazdához való visszakerülésükhöz. Ez utóbbi anyagi hátterét az önkormányzaté mellett a helyi vállalkozók, cégek pénzbeli és egyéb, például állateledel-adományaiból fedezik; a nyújtott támogatásokról, azok felhasználásáról pedig negyedévente elszámolnak a tulajdonos önkormányzatnak. Az egyesületi tagok ennél jóval szélesebb körű munkájának a legfőbb célja, hogy az évek során fokozatosan egy korszerű, európai színvonalú állatotthon jöjjön létre az önkormányzati üzemeltetésű ingatlanon.