Reform, következetesség és kiszámíthatóság az oktatásban

0
24

Még csak néhány hónapja, egészen pontosan 2002. szeptember 18-án vette kézbe Karsainé Kovács Judit városunk oktatási csoportjának vezetését, de megismerve a helyi oktatás helyzetét, átlátva annak sikereit és problémáit, lassan összeáll oktatási programja.

- Milyennek látja a budaörsi iskolák, óvodák helyzetét?
A város előző évi szakmai programjáról, kialakult helyzetéről nem szeretnék különösebb véleményt alkotni. Egyrészt az itteni helyzettel még csak most ismerkedem, de főként azért nem, mert a korábbi koncepció kialakításában nem vettem részt. Általánosságban azonban elmondható, hogy a budaörsi oktatási helyzet a város igen kedvező anyagi háttere miatt magas színvonalú, és nagyon sok területen egészen kiemelkedő. Egyrészt a város számos, korszerűen felszerelt intézménnyel, magas szintű oktatási programokkal, és választékkal rendelkezik. Másrészt rendkívül nívós a Budaörsön tanító pedagógusok felkészültsége, s még az óvodákban is diplomával rendelkező óvodapedagógusok biztosítják a kiemelkedően jó szakmai tudást. A szakmai megújulást pedig - a hét évente kötelezően előírt - továbbképzés biztosítja, amit nagyon komolyan véve vállalnak a pedagógusok.

- Mi a helyzet a budaörsi pedagógusok bérrendezésével?
Nem tudok róla, hogy Budaörsön bármilyen panasz érkezett volna a pedagógusok részéről. Itt megint megemlíthető a város jó gazdasági háttere, mely segítségével a budaörsi pedagógusok még a központi bérrendezések előtt megkapták pedagógusi pótlékként magasabb jövedelmüket. Így igazán sem előtte, sem utána panaszra nem lehetett okuk.

- Mi a véleménye az országosan elrendelt tantervekről, s milyennek ítéli a helyi intézmények programjait?
Az országos tantervek átfogó lényegéről nehéz röviden beszélni. Minden újításban van ésszerűség, és természetesen akár a Nemzeti Alap Tanterv (NAT), akár a jelenlegi Kerettanterv modulrendszere a fejlődést ígéri. Én a reformok híve vagyok, de hozzá kell tennem, hogy mértékkel, kizárólag a megfelelő szakmai igazolással, és a helyes, jól követhető törvények megalkotásával. Itt gondolok például a kísérleti iskolákban elért eredményekre, melyek által eldönthető, hogy egy új oktatási program valóban mennyiben szolgálja a gyermekek egészséges fejlődését. Hazánkban nagyon sokan szakmai presztízst csinálnak egy-egy ötletükből, akár jó az, akár nem. A másik dolog, hogy a magyar ember nagyon divatkövető, s így van ez az oktatásban is. Ilyen hulláma volt az oktatásnak, amikor bevezették a hatosztályos gimnáziumot. Mára ez a kedv lecsillapodott, s rájöttek, hogy ez az új iskolarendszer valójában csak a legkiemelkedőbb teljesítményre képes, úgynevezett eminens diákoknak való. Bizony be kellett látni azt is az elmúlt évek során, hogy ez a fajta megterhelés ma már nem egészséges. A mai gyermekek a túlzott hajszoltságban, stresszben kimerülnek, és nem tanulnak meg tolerálni másokat. Mint már említettem, a budaörsi diákok kedvező helyzetben vannak, hiszen van bőven választási lehetőségük. Nagyon sok egyéni, speciális igényeket is kielégítő intézményünk van. Szinte minden iskolának van speciális programja, tagozata. Kiemelendő a város két zeneiskolája. A hitélet igényeit biztosító egyházi intézményeink a Szent Vince óvoda, és a Mindszenty katolikus általános iskola is teljes létszámmal működnek. De említhető a Waldorf iskola, ami a hagyományos iskolai módszerek helyett a modern, és felszabadult nevelési programjával nagyon népszerű. Nem hagyható ki a német nemzeti hagyományok ápolása, melyben a Bleyer Jakab általános iskola kiemelkedő. A helyi oktatás egyik legfontosabb feladata talán mégis inkább a deviancia problémája, s a tanulási problémával küzdő, illetve gyógypedagógiai nevelést igénylő gyermekek iskoláztatása. Minden iskolában működik fejlesztő pedagógus, aki a gyengébb képességű, vagy tanulási problémákkal küzdő gyermekekkel külön foglalkozik. Sikeresen működik a speciális fejlesztő, és felzárkóztató roma program, ami a nemzeti hovatartozás és faji előítéletek mentességét is igyekszik elfogadtatni.

- Milyen mértékben jelentkeznek ez utóbbi problémák nálunk?
A jelenleg előforduló esetek ellátásához megfelelően felszerelt speciális intézmény az Árpád utcai általános iskola, amely hosszú évek óta rendelkezésre áll, és az enyhébb problémákkal küzdő gyermekek oktatására ez elegendő is a városban. Egyéb, súlyosabb, külön gondozást igénylő esetekben pedig az önkormányzat vállalja magára a budaörsi gyermekek fővárosi intézményekben való taníttatásának költségeit. De a városban más, egyéb szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény is segíti a hátrányos helyzetben lévő, sérült, illetve a problémás családokban nevelkedő gyermekek életét. Ilyen a helyi Nevelési Tanácsadó és a Családsegítő Központ. Tarthatatlannak tartom azonban, hogy működésük az iskolai élettől teljesen külön vált, s így a közvetlen kapcsolat nélkül előfordulhat, hogy ezek az intézmények nem is értesülnek egy-egy igen fontos problémáról, vagy gyermekek elfogadhatatlan sorsáról. Az ilyen fajta, szervezetlen működésben látom az egyik legnagyobb problémát. Fő terveim között szerepel egy egységes szervként működő pedagógiai szakszolgáltatást létrehozni. Ennek a szakmailag összefogott intézménynek lenne újra közvetlen kapcsolata a gyermekintézményekkel, a családokkal, s a benne működő szakterületek szakembereinek egymással. Így összehangoltan kapna működésére teret a családvédelem, a gyámügy, a szociális ügyek megoldása, a nevelési tanácsadás, a logopédia, a gyógytornász ellátás, és ami jelenleg teljesen hiányzik a városban, a pályaválasztási tanácsadó.

- Vannak-e ezekre a feladatokra megfelelő felkészültségű szakemberek? Mi alapján kell ön szerint egy vezetőt megválasztani? Emlékezetes a nyári botrány a Herman Ottó iskola új igazgatójának a ki-, pontosabban végül is a ki nem nevezésekor.
Megdöbbentő számomra az eset. Elsősorban azt szeretném hangsúlyozni, hogy rendkívül jogkövetelő ember vagyok. De szerintem az oktatásban egyszerűen nincsenek megfelelően szabályozva egyes kérdések. Hiszen ha lenne egy szakmai követelmény, akkor egyértelmű, hogy melyik szakember pályázata felel meg annak. Ha jól tudom, a vitában alul maradt kolléga egyébként igazgató helyettesi pozíciót kapott, s éppen így szerezheti meg a gyakorlatát. Egy intézmény vezetőjének a saját elvei azonban igazából nem is, hiszen nem kapnak jelentős önállóságot, az irányadó tanterveket, módszertant a vezető személyétől függetlenül mindenképpen tartaniuk kell az iskoláknak.

- Mi a véleménye a város egyetlen érettségit adó iskolájáról, az Illyés Gyula Gimnázium és SZKI-ról?
A jelenlegi helyzetben új, középfokú oktatást biztosító intézményre nincs szükség. A Kesjár Csaba iskolában is ezért szűnt meg. Az Illyésnek természetesen ismerem a kiugróan magas oktatási színvonalát, a népszerűségét, illetve a helyi gyermekek ezzel járó problémáját. Azt hiszem, hogy a város vezetésének központilag nagyon nehéz az iskola értékrendszerébe beleszólni. Hiszen a nagy igény elsősorban az iskola színvonalának szól, amit a beavatkozás leronthatna. Egy-egy jó hírű iskoláért pedig más szakterületen nagyon sok budaörsi gyermek utazik szívesen a fővárosba.

- Milyen változásra számít a város oktatási életében attól az együttműködési megállapodástól, amit a szakminiszter és a polgármester írt alá az elektronikus önkormányzat kialakításáról?
Vélhetően az iskolák kapcsolatrendszere is javulni fog, hiszen nevetségesnek tartom, hogy ehhez ma, a városon belül, postai szolgáltatást kell igénybe venni. Az iskolák információs, technikai háttere egyébként rendkívül korszerű, ami megint csak a város kedvező gazdasági viszonyainak köszönhető. Minden intézményben megoldott az informatikai oktatás, és a médioktatást is megfelelően felkészülten, többnyire ennek a tantárgynak a keretében várják. Azt hiszem, hogy fejlődni, előre lépni csak optimistán, és tiszta, következetes gondolkodással lehet. Hogy mennyit sikerül a tervekből megvalósítani? Nos, amíg élünk, remélünk!