Költségvetés 2006

0
14

Az ideivel megegyező főösszeggel (14,2 milliárd forinttal) fogadta el a képviselőtestület a 2006. évi költségvetési koncepciót. Ami – csakúgy, mint tavaly először – még nem részletezi a bevételeket és a kiadásokat, hanem annak fő számait és céljait rögzíti. Mint Almási Ibolya pénzügyi irodavezető lapunknak elmondta, arra vonatkozóan, hogy mit tartalmazzon a költségvetési koncepció és milyen mélységben, nincs kötelező érvényű előírás. S mivel tavaly ilyenkor bevált, az előterjesztést most ismét a 2005. évi szerkezetben készítették el. A tényleges jövő évi költségvetést – már az országos költségvetés ismeretében, aminek a végszavazása december 19-én lesz a parlamentben – az önkormányzatoknak február 15-ig kell elfogadniuk. Budaörsön a hivatal a januári rendes ülésen kívánja beterjeszteni. A koncepcióban jelzetthez képest azonban sem a bevételek, sem a kiadások oldaláról nem várható nagyságrendi változás. Vagyis: mintegy 7 milliárd forint helyi adó bevétellel kalkulálhatunk (ehhez emelkednek az adókulcsok is, erről lásd cikkünket a 22. oldalon!). Ami saját bevételként még kiegészül többek között a kamatokból és az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó pénzekkel, vagyis a saját bevétel összesen körülbelül 7,2 milliárd. A várható állami támogatás mintegy 1,6 milliárd forint. (A parlament egyik módosító indítványa szerint ez végül is valamivel több lehet.) A betervezett hitelkeret pedig 3 milliárd forint. Ami azonban hangsúlyozottan csak egy keret, amit ténylegesen aligha fog a város kihasználni!

Budaörs költségvetése sajátos abból a szempontból, hogy a bevételekből az állami támogatások és hozzájárulások jelentik a kisebbik hányadot, és a saját bevételek (jövőre helyi adóból mintegy 7 milliárd forint a terv) a nagyobbat. Részben ez indokolta, hogy a fő forrást jelentő iparűzési adó kulcsát 1,7-ről 1,8 százalékra emelte a képviselőtestület. Ami azonban még mindig alatta marad a törvényben engedélyezett 2 százalékos maximumnak, és megmaradtak azok az országosan egyedülálló kedvezmények, amelyek a helyi kisvállalkozások számára gyakorlatilag adómentességet jelentenek, 30 millió forint éves árbevételig.

Még mindig a bevételeknél maradva: a költségvetési koncepció 3 milliárd forint hitel felvételét teszi lehetővé. Ez azonban csak a keret, a tényleges hitelfelvételről majd menet közben, a konkrét célokhoz kötötten kell a képviselőtestületnek döntenie – hangsúlyozza Almási Ibolya a pénzügyi iroda vezetője. – Hozzátéve: - Amíg a felvett kölcsönöket beruházásokra és fejlesztésekre fordítjuk, amelyek gyarapítják a város vagyonát, szó sincs eladósodásról. A baj akkor kezdődne, ha a hiteleket felélnék. Budaörs azonban közismerten jó anyagi helyzetben van, és igen kedvező feltételek mellett kínálnak számunkra a bankok hitellehetőséget, amelyekkel a szükséges beruházások előrehozása érdekében érdemes élni. 205-ben egyébként a költségvetési koncepció 3,9 milliárd forint hitelkeretet tartalmazott, amiből végül csak 1,750 milliárdot vettünk fel, az új városháza építéséhez. Emellett 495 millió hitelt fordítottunk ingatlanvásárlásokra a Hosszúréti pataknál, és 234,01 milliót (aminek a törlesztését két évig a 2005. évi pénzmaradványból fedezünk) a megszűnt víziközmű-társulat miatt. Budaörs hiteltőke állomány az idén december 31-én várhatóan 2,258 milliárd forint, ami a mintegy 14 milliárdos költségvetési főösszeghez viszonyítva alacsony, tehát a törlesztése semmilyen kockázatot nem jelent.

Ami a tervezett kiadásokat illeti: mintegy egyharmada úgynevezett felhalmozás, és ide tartoznak az új beruházások illetve a meglévő intézményeink felújítása. A napi működést, a város intézményeinek és például a támogatásokon keresztül a lakóinak a megélhetését szolgálja a kiadások kétharmada. A korábbi évekhez képest 2006-ban új feladat az idén megépült bentlakásos szociális otthon működtetése. Amit az önkormányzat „kiszervezett”, vagyis magát az intézményt a pályázaton nyertes Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) üzemelteti. De a velük kötött szerződés értelmében az önkormányzat az első eszközbeszerzéshez ad pénzt. Illetve az otthonnak járó normatív állami támogatást kiegészíti saját támogatással, aminek az összege a normatíva 46 százaléka. Értelemszerűen új kiadási tétel 2006-ban a közösségi városháza működtetése. Nagyobb ház, nagyobb rezsi, és az, hogy szinte non-stop nyitva van az épület, szintén megemeli a költségeket. Nem beszélve az itt folyó hétvégi és egyéb, a hivatali időn túli rendezvényekről, amelyek természetesen pénzbe kerülnek. Hogy összességében mennyivel drágább az új városháza működtetése, mint a régié, azért nehéz megmondani, mert korábban nagyon sok helyen bérelt az önkormányzat irodákat, helyiségeket, amit az új épülettel most meg lehet spórolni. Ráadásul az új épületben biztosítható közigazgatási szolgáltatások színvonala nem összehasonlítható a régi helyeken nyújtottakkal – magyarázza az irodavezető. A képviselőtestület 11 igennel, 4 tartózkodással és 4 nemmel fogadta el a novemberi ülésén a 2006. évi költségvetési koncepciót. A hosszas – inkább a választások előszelét éreztető hozzászólásokból álló – vita során végül is egy érdemi módosító indítvány hangzott el, amit azután el is fogadtak. Eszerint az intézményi beruházásokra szánt 650 millió forintot megemelték 285 millióval, így a főként iskolai felújításokra összesen 935 millió áll majd jövőre rendelkezésre. Ezt a többletet bevételi oldalon a hitelkeret megemelésével kompenzálták, ami így lett, mint már említettük, 3 milliárd forint.