Kórustalálkozó volt

0
16
kórustalálkozó

 Kora tavasszal fogalmazódott meg a gondolat, hogy az 1946 óta működő egyházi kórus találkozóra hívja meg minden eddig volt tagját. A kórus fő motorja, Főcze Károly kutató-kereső munkájának és a kórus tagjainak lelkes közreműködésének köszönhetően a Werner Alajos, néhai római katolikus atya, zeneszerző, zenepedagógus nevét viselő kórus ezen a délutánon, Szentmise keretében csodálatos zenei élményben részesítette a jelenlévőket.

De vegyük sorra az eseményeket! A gondos, mindenre kiterjedő előkészítő munka mindvégig segítette a résztvevőket, így az első padsorokban az egykori tagok, mögöttük a meghívott vendégek, a karzaton a jelenlegi kórus foglalt helyet, Dauner Mária karnagy irányításával, aki 21 éve a kórus vezetője. A páratlan hangzású orgona – Mészáros Zoltán kántor – kíséretével sorra csendültek fel a szebbnél szebb egyházi kórusművek, majd páratlan élmény következett: a jelenlegi kórus és a volt kórustagok csoportja együtt énekelt. Rövid köszöntők után a kórus két tagjának – Komjádné Udvarnoky Margitnak és Főcze Károlynak - ajándékkal kedveskedett a kórus abból az alkalomból, hogy ők ketten 50 éve megszakítás nélkül a kórus tagjai.

A Mindszenty József Általános Iskolában folytatódott a meghitt ünnepség, ahol az ajtóban pohár pezsgővel fogadták az érkezőket. A találkozó szervezője köszöntötte a meghívott vendégeket, akik egyben támogatói is a kórusnak: Budaörs város polgármesterét Wittinghoff Tamás urat, az egyházközség vezetőjét Varga János plébános urat, a Mindszenty József Általános Iskola igazgatóját Szabó István urat, Bordás István urat az önkormányzat volt kulturális referensét, és még mindazokat, akik ezen az ünnepségen jelen voltak. Beszédében megemlékezett a kórusról, mely 66 év óta szünet nélkül folyamatosan működik, elsősorban az egyházi ünnepeken végeznek szolgálatot, részt vesznek kórustalálkozókon is, például a Bárdos Lajos zenei napokon, 2003-ban németországi meghívásnak tettek eleget, ezzel is öregbítették Budaörs város hírnevét. Templomunkban többször adtak nagyszabású koncertet, Mozart Requiem-jét, Händel Messiás-át, Schubert G-dúr miséjét énekelték, ezekről megvásárolható CD-felvételek is készültek. A kórus mára már megjelenésében is egységes, a hölgyek csinos formaruhát, a férfiak egyforma nyakkendőt viselnek.

Tagjaik büszkék arra, hogy ebben a kórusban énekelhetnek, és hogy ők nem csak az egyházközségnek, de Budaörs városának is egyik meghatározó kórusa. Ezért is tartották fontosnak, hogy létrejöjjön ez a kórustalálkozó, mert ezzel az egymás iránti megbecsülésüket, köszönetüket fejezik ki mindazoknak, akik hétről hétre, munkájuk, családjuk mellett a próbákon részt vesznek s készülnek, hogy a felhangzó művek magas színvonalon szólaljanak meg.

Szeretettel várják azokat az énekelni vágyókat, akik szívesen tartoznának ehhez a családias nemes célokat megvalósító közösséghez.

Wittinghoff Tamás polgármester Budaörs történetén keresztül, személyes életrajzi elemekkel átszőtt kedves szavakkal köszöntötte a találkozó résztvevőit.

Az est hangulatába illően Corelli 18. századi szerzeménye csendült fel lant és blockflöte hangszereken, Szabó István, Róbert György és Hugauf Sára előadásában.

Rövid filmen elevenedett meg a múlt, felidézve fájdalmas veszteségeket, kedves, örömteli szép emlékeket, s mivel a mostani eseményt is rögzítette a kamera, mindezekből egy DVD-lemez készül. Utolsó hivatalos programként a kórus minden tagja névre szóló emléklapot, a találkozó emlékére készített kitűzőt és szép kivitelezésű bögrét kapott ajándékba, kedves gesztusként ezeket a meghívott vendégeknek is átadták.

A kórustalálkozó a terített asztaloknál, szendvicsek, illatozó házi készítésű sütemények, üdítő italok kínálásával, kötetlen beszélgetéssel, emlékek felidézésével, remek hangulatban, öreg estébe nyúlóan folytatódott.

Csodálatos élményben volt részem vendéglátóim körében, mialatt igyekeztem minél többet megtudni róluk, megismerni a kórus életét. De lehetetlen feladat ennek a 66 évnek, a történelmi eseményeken át is mindvégig együtt éneklésének mindennapjait néhány sorban összefoglalni, ezt egy következő cikkben, egy könyvkiadványban lenne érdemes közkinccsé tenni, de addig is szívvel várjuk a legközelebbi, karácsonyi fellépésüket és meghallgatjuk a már elkészült és megvásárolható CD felvételeiket.

Ezúton kívánok a Werner Alajos kórus minden volt és jelenlegi tagjának jó egészséget, további szép feladatokat, sikereket és még sokáig élvezzék az együtt éneklés örömét.

 

kórustalálkozó