Pro Musica – a másik oldal

0
18
A kórus honlapja új tagokat toboroz

Alulírottak, mint a Budaörsi Pro Musica Kórusalapítvány hivatalos, jelenleg is hivatalban lévő képviselőszervének, kuratóriumának tagjai az előző cikkről csak a lapszám megjelenése után értesültünk. A megjelent írás szerintünk egy teljesen egyoldalú, valótlanságoktól hemzsegő tájékoztatást adott a kialakult helyzetről. Ezek alapján kérjük levelünk megjelentetését a következő, novemberi lapszámban.

 Alapítványunk, a Budaörsi Pro Musica Kórusalapítvány - amely önálló jogi személy - képviselő szerve az Alapító Okiratban és az Önkormányzattal kötött Támogatási Szerződésben megfogalmazott célok, vagyis a Budaörsi kórusmuzsika magas színvonalának biztosítása érdekében végzi munkáját a legjobb tudása szerint, a fennálló magyar törvényes rend keretein belül, szabadidejét az éneklés mellett erre áldozva, társadalmi munkában, díjazás, költségtérítés nélkül. Az Alapítványnak teljesen természetes feladata a megfelelő zenei szakvezetőket, így a karnagyot is kiválasztani, és azokat megbízási szerződésekkel alkalmazni a kórus működtetése érdekében. Alapítványunk megállapította Krasznai Gáspár alkalmatlanságát a karnagyi funkció további ellátására emberi tulajdonságai miatt, és ezt a 2012. május 7-i kuratóriumi ülésen határozatban mondta ki. Tehát mi csak egyetlen egy embert küldtünk el. Sok tehetséges fiatal karnagy van, aki emberileg is alkalmas erre. Pályázatot írtunk ki a karnagyi posztra, amelyre 5 színvonalas pályázat is érkezett. A pályázatot végül eredménytelennek kellett nyilvánítanunk, mert a kialakult helyzet miatt nem álltak fenn a pályáztatás feltételei. Így ideiglenesen felkértük Tóth Csabát, a Magyar Rádió Énekkarának tagját, szoprán szólamvezetőjét, a Lendvay Károly Férfikórus karnagyát a karnagyi feladatok ellátására.

Vizsgáljuk meg, hogy lett ebből a karnagycseréből mégis egy ekkora harc, megosztottság. Hallottunk véleményt, miszerint nem kommunikáltuk elég jól a karnagycserét a kórustagok felé. Ez azért nem helytálló, mert a kórusban akkora diktatúra volt, hogy olyan még egy profi kórusnál sem képzelhető el, pedig mi amatőr kórus vagyunk, a szabadidőnket áldozzuk fel az éneklés oltárán. A kórusban nem volt megengedhető még a vélemény sem. Idén februártól felerősödtek a problémák, a kórustagok panaszkodtak egymásnak és nekünk, ám amikor a kórus és Krasznai Gáspár nyilvánossága elé került a téma, némák maradtak, így csak a kuratórium tagjai kerültek szembe a karnaggyal.

A volt karnagy viszont ellenszegült, és Kovács János alapítót (az alapítvány, és nem a kórus alapítóját! – a szerk.) hívta segítségül, és jellemzően nem az alapítvány határozatát vitatták, hanem agresszív módon a teljes kuratórium leváltását, és egy nekik engedelmes bábkuratórium kinevezését határozták el. Kovács János ekkor már törvénysértő módon teljesen nyíltan beleavatkozott az alapítvány munkájába, leváltással fenyegetve minket. Az énekesek jelentős részét félrevezetve, becsapva, maguk mellé állítva megosztották a kórust.

2012. május 31. napja gyászos nap a Budaörsi Pro Musica Kórus életében. Ez lett volna az első próbánk a kórus új, ideiglenes karnagyával, Tóth Csabával, aki a híresztelések ellenére nem törökbálinti, hanem budaörsi lakos. A próba azonban meghiúsult, mert Krasznai Gáspár is jelen volt, és híveivel együtt kivonultak a Budaörsi Pro Musica Kórus próbaterméből. Így a Krasznaival együtt távozó énekesek kiléptek a kórusból. Innentől kezdve ők nem más, mint magánszemélyek alkalmi gyülekezete. Így alakult meg a Krasznai-társulat.

A Budaörsi Pro Musica Kórusalapítvány és a Budaörsi Pro Musica Kórus között semmiféle vitás kérdés, probléma nincs. (Amennyiben a Tóth Csaba által vezetett kórust tekintjük a Pro Musicának – a szerk.) Az Alapítvány kuratóriumának mind a 4 tagja énekel a kórusban. A próbák jó hangulatban, barátságos légkörben zajlanak új, ideiglenes karnagyunkkal, Tóth Csabával. A kórusban jól megférnek egymás mellett az alapító tagok és a fiatalok. Mi is ugyanúgy Sapszon tanár úr (Sapszon Ferenc még halála előtt Krasznai Gáspárt jelölte meg saját utódjának – a szerk.) neveltjei vagyunk. A Krasznai társulat kiválása óta 2012. június 29-én már volt is egy sikeres fellépésünk, amelyen megfelelő létszámban, és kiváló minőségben szerepeltünk.

Vita, szembenállás csak kuratóriumunk és az Alapítvány alapítója között van, aki alaptalan jogi támadást intézett ellenünk. Alaptalan jogi támadás bárkit, bármikor, bárki részéről, bármiért érhet. Az ilyenek jogi téren zajlanak, és nem akadályozhatják a szervezet működését. Hangsúlyozzuk, hogy valós jogi probléma nincs, mivel a támadás alaptalan. A problémát jeleztük a Pest Megyei Főügyészségnek, akik állásfoglalásukban nekünk adtak igazat, így ez most már a laikusok és a kétkedők számára is egyértelmű kell, legyen.

Az Alapítvány nyilvántartását végző Budapest Környéki Törvényszék (a volt Pest Megyei Bíróság) megszüntető végzéssel utasította el Kovács János kuratóriumcsere iránti kérelmét 2012. szeptember 21-én, amely időközben már jogerőssé is vált. (A Krasznait támogató kórustagok által benyújtott kuratórium cserével kapcsolatos eljárást a törvényszék valóban megszüntette, hiszen a kuratórium vitatta, hogy tevékenységük ellentétes volna a kórus érdekeivel. De az alapító ez ellen keresetlevelet nyújthatott be, amit Vargóczy Judit kórustag tájékoztatása szerint meg is tett. Tehát a jogi eljárás még messze nem fejeződött be! –a szerk.) Mi tehát szükségtelennek tartjuk a további jogi lépésekre, intézkedésekre való várakozást, mert a kórus működni szeretne a régi létszámmal, a régi körülmények között. Idén még a Márton napi Vesperáson kívül önálló adventi koncertre is készülünk.

Már készítjük a jövő évi tervünket, amelyben a szokásos programokon, fellépéseken túl szerepel egy meglepetés koncert is!

A jogi támadáson kívül rengeteg mocskolódás, rágalom, valótlan vádaskodás érte az Alapítványt egyes fórumokon, és sajtóorgánumokban. Ezeket a rágalmakat visszautasítjuk, és gondoskodni fogunk a szükséges helyreigazításokról. A testületi ülés határozatát (ami a támogatás kifizetését felfüggesztette – a szerk.) természetesen elfogadtuk, mert láttuk benne a kórus újraegyesítésére irányuló szándékot. Alapítványunk bármikor készen áll a félrevezetett, megtévesztéssel kivezetett énekesek visszafogadására. Ezt már többször is közzétettük.

Összegezve Kuratóriumunk továbbra is ura a helyzetnek. Képesek vagyunk, képesek leszünk a negatív folyamatokat megfordítani, a kórust újból felvirágoztatni.

Köszönjük Budaörs Város Önkormányzatának és Képviselőtestületének, hogy pénzbeni és természetbeni támogatásukkal ideális körülményeket biztosítanak kórusunk működéséhez. A köztünk létrejött Támogatási Szerződés feltételeit maradéktalanul betartjuk, év végi elszámolásainkban hiba nem volt.

Miután a jogi vita mindenki számára egyértelműen lezárult (vagy mégsem? Lásd fent – a szerk.) beadványban kértük a Képviselőtestületet és a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságot, hogy a kórus támogatását és jogi státuszát állítsák vissza, hogy a Budaörsi Pro Musica Kórust új, megfelelő karnaggyal megerősítve, régi hírnevére felvirágoztatva bebizonyítsuk, hogy helyesen döntöttünk.


 

 

Tisztelettel, üdvözlettel:

Győri Jánosné  kurátor                             Pete Gabriella  elnök

Makrai József  kurátor                             Motyovszki Sándor kurátor

  Budaörs, 2012. október 26., péntek

 

 


 

A kórus honlapja új tagokat toboroz