A cél a régi arculat megőrzése

0
18
Kőhegy

Elkészült a Budaörs Helyi Építési Szabályzat módosítása a Kőhegy és környéke Lk-1VED jelű építési övezetbe sorolt ingatlanok területére. A rendelet-tervezet dokumentumait a polgármesteri hivatal honlapján (www-.budaors.hu) április 25-ig lehet megtekinteni és véleményezni, annak érdekében, hogy a területre elrendelt építési tilalom feloldásának május 31-i határidejére a módosított helyi építési szabályok hatályba léphessenek.


A legfontosabb változások a szabályokban:

- a kiemelt területen melléképület nem helyezhető el
- csak az a telek építhető be, ahol van közüzemi energia-, ivóvíz és szennyvíz- illetve csapadékvíz elvezetés.
- a beépítés paraméterei: telek legkisebb területe 250 négyzetméter, 12 méter szélesség, legnagyobb beépítési mérték35%, legkisebb zöldfelületi mértéke 30%, építménymagassága legkisebb 3,5  méter, legnagyobb 4,5 méter.
- egy telken legfeljebb egy rendeltetési egység állhat, 300 négyzetméter feletti telken legfeljebb kettő
- bármely épület legfeljebb pince+földszint+tetőtér kialakítású lehet
- ha valaki nem lakófunkcióra épít, hanem egyéb rendeltetés céljára – például étterem, kis bolt stb. - később sem alakítható át lakássá (a pontos megfogalmazást lásd a rendeletben!!!)
-  az épület karakterére is több előírás van, többek között kizárólag magastetős lehet, meglévő pince kizárólag életveszély elkerülése érdekében szüntethető meg, csak természetes pala vagy cserépfedés készíthető.

Rendelettervezet

Kőhegy