Fegyveres rablásért nyolc év

0
15

A  Budapest Környéki Törvényszék dr. Holdampf Gusztáv vezette büntetőtanácsa a mai napon ítéletet hirdetett, eszerint : I. rendű D.G.A. vádlott bűnös jelentős értékre, fegyveresen elkövetett rablás bűntettében, ezért  a bíróság 8 év fegyházbüntetésre és 8 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az I. rendű vádlottal szemben 2 millió forint pénzmellékbüntetést is kiszabott. A II. rendű Ny. L. vádlott bűnös jelentős értékre, fegyveresen elkövetett rablás bűntettében, ezért a bíróság 8 év fegyházbüntetésre és 8 év közügyektől eltiltásra ítélte.  A bíróság az ítélet kihirdetését követően a vádlottak előzetes letartóztatását rendelte el.

 A tényállásról röviden:

A vád tárgyává tett cselekmény elkövetésének idején mindkét – egyébként kameruni származású - vádlott életvitelszerűen tartózkodott Magyarországon. A sértett osztrák állampolgár, egy autószerelő műhelye volt Esztergomban; 2009. júliusában a műhelyében megjelent az I. rendű vádlott és érdeklődött az udvaron álló autók felől  A két férfi beszélgetni kezdett, nyelvi problémáik miatt az I. rendű vádlott felajánlotta, hogy legközelebb tolmácsot is hoz magával, mert üzleti lehetőséget szeretett volna kínálni a sértettnek. Két-három nappal később ismét találkoztak, az I. rendű vádlott ekkor már a II. rendű vádlott társaságában jelent meg és különböző üzleti lehetőségekről beszéltek a sértettel; a megbeszélést egyébként több hasonló találkozó is követte, de konkrét megállapodás sosem született.

2009. augusztus 17-én az I. rendű vádlott azt mondta a sértettnek, hogy kedvező áron, mintegy 40,000 Euróért be tud hozni Svájcból egy 2006-os évjáratú Porsche 911 típusú gépkocsit. Ez az ajánlat felkeltette a sértett érdeklődését, megállapodtak abban, hogy a vételár felét készpénzben kifizeti, a fennmaradó összeget pedig majd átutalja. A sértett egy barátjától kért kölcsön azzal, hogy autót kíván vásárolni.

2009. augusztus 27-én találkoztak a sértett esztergomi házánál, eközben a sértett élettársa felvette a számláról a pénzt, mintegy 20,000 Eurót. Az I. rendű vádlott azt ajánlotta, hogy a sértett adja át neki a pénzt és menjenek át Visegrádra, mert ott van az autó. A sértett nem adta át a pénzt, azt eltette, majd egy szerelésen nála lévő autóval elindultak Visegrádra. Az autóban a jobb első ülésen ült a II. rendű vádlott, mögötte az I. rendű vádlott, a sértett vezetett. Az autót követte a sértett élettársa. Visegrádra beérve az I. rendű vádlott szólt a sértettnek, hogy húzódjon félre és álljon meg. Az I. rendű vádlott ekkor egy fegyvert nyomott a sértett nyakához és felszólította, hogy adja oda a pénzt, amit a sértett ijedtében át is adott. A vádlottak kiszálltak az autóból, elvették az indítókulcsot és miután megfenyegették a sértettet, hogy ne szóljon erről senkinek, gyalogosan távoztak a helyszínről . Kb. fél perccel később odaért a sértett élettársa autóval, a férfi elmondta neki, hogy mi történt, majd megkeresték a férfi autójának a kulcsát, amit az I. rendű vádlott eldobott. Ezután külön-külön, a két autóval próbálták megtalálni a vádlottakat, de nem jártak sikerrel.

A vádlottak a megszerzett csaknem 20,000 Eurót egymás között elosztották.

A Büntető Törvénykönyv szerint:

Rablás

321. § (1) Aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás végett úgy vesz el mástól, hogy evégből valaki ellen erőszakot avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetőleg valakit öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyez, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Rablás az is, ha a tetten ért tolvaj a dolog megtartása végett erőszakot avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz.

(3) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a rablást

a) felfegyverkezve,

b) jelentős értékre,

c) bűnszövetségben vagy csoportosan,

d) hivatalos személy, külföldi hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt, vagy közfeladatot ellátó személy ellen, e feladatának teljesítése során

követik el.

(4) A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a rablást

a) fegyveresen,

b) különösen nagy vagy ezt meghaladó értékre,

c) jelentős értékre hivatalos személy, külföldi hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt vagy közfeladatot ellátó személy ellen, e feladatának teljesítése során, illetőleg jelentős értékre felfegyverkezve, bűnszövetségben vagy csoportosan,

d) felfegyverkezve vagy csoportosan hivatalos személy, külföldi hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt vagy közfeladatot ellátó személy ellen, e feladata teljesítése során

követik el.

(5) A büntetés tíz évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a rablást

a) jelentős értékre fegyveresen,

b) fegyveresen hivatalos személy, külföldi hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt vagy közfeladatot ellátó személy ellen, e feladata teljesítése során

követik el.

(6) Aki rablásra irányuló előkészületet követ el, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.