Az önkormányzatok gyámság alá vonásáról

0
27
6757.jpg

Mit szól ahhoz, amit Varga Mihály miniszter sajtótájékoztatón jelentett be, hogy a Magyar Államkincstár az önkormányzatok főszámláit átvenné?

Szívesen mondanám azt, és normál körülmények között nyílván azt kellene mondanom, hogy meg vagyok lepve, mert nem képzelhető el ilyen. Több okból sem. A magyar önkormányzati törvény – ami hivatkozik az európai önkormányzatok kartájára – világosan tartalmazza, hogy az önkormányzatok a pénzügyeikkel szabadon gazdálkodhatnak. Ami azt jelenti, hogy megválogathatják a pénzintézetet, hogy miként kezelik, lekötik-e a pénzeiket, hogy a likvid pénzeszközeikkel mit kezdenek és így tovább.

De az egyéb pénzgazdálkodás azért ott marad?

Mi az egyéb? Az önkormányzat úgy működik, mint egy család, vannak bevételei és kiadásai. A különbség annyi, hogy az intézményfenntartáshoz szükséges pénzeszközeit, a folyó bevételeiből tudja finanszírozni, de természetesen vannak olyan bevételek, amelyek időszakonként keletkeznek, ezek a helyi adók, de a kiadások folyamatosan. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzatnak a számlavezetésen túl arra is figyelnie kell, hogy az adott pillanatban, amikor fizetnie kell, a számláján mindig legyen erre elegendő pénz. Innentől már bonyolultabb, de arra is kell figyelnie, hogy az éppen szabad pénzek lehetőség szerint úgy legyenek lekötve, hogy minél többet fialjanak az önkormányzatnak. Még egy kérdés: ha az állam fogja vezetni a számlákat, akkor vajon ezek a kamatok kinél keletkeznek? Ha a piacon lehet választani pénzintézetet, akkor nyilván az önkormányzat megfelelő pályáztatás útján a legkedvezőbb feltételt nyújtó pénzintézetet választja. Abba bele se menjünk, hogy mennyire piac konform ez a piacgazdaság keretei között.

Azt mondta az elején, hogy nem érte meglepetésként ez a bejelentés. Azért nem, mert két hete a belügyminisztérium benyújtott egy törvényjavaslatot, amelyik egységes szoftverhasználatot írna elő az önkormányzatok számára?

Így van, jó helyen keresgél. S ez nem csak engem lepett meg, hanem az önkormányzatok szövetségének a tagjait is. Ezzel kapcsolatban Gémesi Györggyel már több nyilatkozatot tettünk közzé, és nem csak mi, hanem a TÖOSZ kormánypárti elnöke is azt fogalmazta meg, hogy ha ez a tendencia, az egységes szoftverhasználat, a pénzügyek kezelése, de idesorolhatnánk sok mást is, például a hulladékgazdálkodásra létrehozott holdingot, az önkormányzatok gyámság alá helyezését jelenti. Gyakorlatilag megszünteti az önkormányzatiságot. Ha megnézzük, hogy mi történt az elmúlt években az oktatás, a szemétszállítás és más közszolgáltatások területén és most az önkormányzatok területén, akkor egy világos vonalat látunk, ami az egyéni és az intézményi autonómia és az önkormányzatiság alapelvével is szembe megy…

Ön azt mondja, hogy ez központosítás, de a kormány azért mást mond, Kósa Lajos például azt, hogy azt a célt szolgálja, hogy az önkormányzatok ne járhassák be ugyanazt a pályát, mint a konszolidáció előtt, ne adósodjanak el…

Kósa Lajos sok mindent most mostanában, bizonyos kérdésekre meg nem válaszol. Ez nem így van, mert a törvény nem teszi lehetővé az önkormányzatoknak, hogy állami jóváhagyás nélkül hitelt vegyenek fel, mert már ebben is rég gyámság alá lettek helyezve. Nagyon furcsa dolog továbbá, hogy a kormányhoz közeli önkormányzatokhoz zsákszámra viszi a miniszterelnök a pénzt, másoknak pedig még a törvényben előírt határidőn belül arra sem válaszolnak, hogy ha fejlesztést, mondjuk iskola bővítést szeretnének, ahhoz vehetnek-e fel hitelt.

Visszatérve a főszámlához: vannak önkormányzati cégek. Ezeknek a számlái külön bankoknál vannak, de ez nem a főszámla része. Akkor ezekre ez nem vonatkozna? Mit tudnak erről?

Azt olvastam, hogy az önkormányzatok számlavezetését szeretnék átvinni, egyébként ahhoz a kincstárhoz, amelyiken keresztül kapják a köztisztviselők is a fizetésüket és olyan botrányok voltak, hogy nem megfelelő összeget fizettek ki illetve nem fizették ki a béreket, és sem a régi, sem az új informatikai rendszerük nem működik. Ha igazak lennének azok az állítások, hogy a cél a biztonságos működés, a pénzforgalom kontrollálása, bár ez is felvet azért kérdőjeleket;  akkor nem kellene mindent egy helyre bevonni, hanem…

Bocsásson meg, de ez megtakarítást nem eredményezhet az önkormányzatoknak, hiszen a bankoknál vannak mindenféle költségek? Ezek megszűnnének?

A részleteket nem ismerjük, de a központosítás miért eredményezne megtakarítást? Ha egy önkormányzat felelősen gazdálkodik, akkor sokkal több megtakarítást tud elérni kihelyezve a szabad pénzeszközeit, mint amennyibe a banki költségek kerülnek. De visszatérve az előző gondolatomhoz: ha szép lassan az történik, hogy az összes pénzügyi tranzakció kifizetése, az összes kommunikáció, az összes tevékenység az önkormányzatoknak egy központi rendszeren keresztül történik, amire hivatkozott, az ASP-rendszer, majd pénzügyi rendszer, ez mind abba az irányba mutat, hogy szép lassan azok a hatáskörök, amelyek az önkormányzatok önkéntes, önálló döntéseitől függenek, átkerülnek egy központi szervezethez. S abban a bizonyos anyagban, ami miatt megijedtek az önkormányzatok, abban bizony az van benne, hogy számos önkormányzati funkciót szép lassan el is vonnának, hivatalokat szüntetnének meg, mert minek akkora hivatali szervezet. Ez nem olcsóbbá tenné a közigazgatás működését, hanem csak központosítaná, ami megdrágítja.

Palkovics László oktatási államtitkár azt kéri, hogy a kormány vizsgálja felül a vegyes, tehát az állami és önkormányzati működtetésű intézményi modellt, mert szerinte ez megbukott. Mi lenne a jó ön szerint és vajon mi lesz?

Természetesen az nagyon jó hír, ha azt mondják, hogy megbukott, de attól félek, hogy a következtetés nem lesz helyes. Vagyis hogy ott, ahol az önkormányzat ezt a feladatot korábban is remekül ellátta, nem az önkormányzat, hanem a KLIK bukott meg a vegyes rendszerben. Ez szintén egy példa arra, hogy a központosítás miért nem jó, mert távolról nem lehet kezelni a helyi ügyeket. Ha helyes az volna, ha ezek az önkormányzatok az iskolákat visszakapnák, de akkor a finanszírozást is tisztázni kéne…

De pont nem erről van szó…

Naná, hogy nem, hanem arról, hogy tőlük is elveszik teljesen. Szerintem az államnak evidens feladata, hogy az elmaradott térségekben, ahol nem képesek az önkormányzatok az oktatást ellátni, ott segítsenek. De mit láttunk a KLIK-nél? Nem javultak jelentősen ezeken a településeken sem az oktatási intézmények, cserébe viszont a jól teljesítő, jól működő intézményeket sikerült elkezdeni lerontani.

http://hirtv.hu/magyarorszageloben/onkormanyzati-bank-1339831

6757.jpg