Rendkívüli testületi ülés volt

0
18
7361.jpg

Napirend előtt vetette fel dr. Bakó Krisztina (Budaörs Fejlődéséért Egyesület), hogy a Máriavölgy utcában egy épületen engedély nélküli átalakításokat végző tulajdonos csak később közölte a környéken lakókkal, hogy borozót szeretne kialakítani és bár az önkormányzat az átminősítést nem hagyta jóvá, illetve az építtető nem kapta meg a közútkezelői hozzájárulást sem, nem állt el tervétől és folyamatos a vita a szomszédokkal. Az ügyben az Érden működő építésfelügyelet is vizsgálatot végez.

Az úthibák miatt kért szót Bíró Gyula alpolgármester, aki felkérte a Fidesz frakció vezetőjét, hogy segítsenek az állami kézben lévő Közút Nonprofit Kft-nél elérni, hogy a kezelésükben lévő szakaszokon javítsák ki azokat, mivel ő nem ért célt, és az alpolgármester átadta az ezzel kapcsolatos eddigi hivatali levelezésüket is.

Az Egészségügyi Központ botrányos ügye volt az első napirendi pont (http://www.budaorsinaplo.hu/egeszseg/20160623/csodbe-ment-az-europmed-mi-lesz-a-betegekkel), és Sokolowski Márk (Fidesz-KDNP) azt kérte, hogy zárt ülésen tájékoztassák frakciójukat a tényekről, amelyekről nyilvánosan nem lehet beszélni. Wittinghoff Tamás polgármester azonban elmondta,  hogy az Europ-Med Kft., tehát a működtető cég belső ügyeiről sem nyilvánosan, sem zárt ülésen nem beszélhet. A jelenlegi előterjesztés egyszerűen arra vonatkozott, hogy időt kérnek a testülettől a tárgyalások körültekintő lefolytatásához. A korábban meghozott határozat végrehajtását szeretnék meghosszabbítani augusztus 31-éig, mert időközben olyan szempontok merültek fel, amelyek alapján a szerződés felmondása nélkül is a megfelelő eredményre vezethetnek a tárgyalások. Vagyis megőrizhető az ellátás biztonsága, és esetleg az egynapos sebészetet sem kell szüneteltetni a cégváltás miatt. A képviselők többsége megszavazta a végrehajtás határidejének meghosszabbítását.

A jelenlegi Agip utca nevét Rubik Ernő utcára változtatták a képviselők, amit többek között az indokolt, hogy az AGIP töltőállomásokat Magyarország területén a MOL NyRt. veszi át, ilyen módon az AGIP név használata 2016. augusztus hónaptól megszűnik az országban.

A közoktatási intézményrendszer teljes államosítása kapcsán veszélybe kerültek az általános iskolákban lévő szolgálati lakások is. (Bővebben: http://www.budaorsinaplo.hu/kozelet/20160615/szeptemberig-van-penzunk-a-szemetszallitasra) Ilyenek vannak a Bleyer, a Herman és a Kesjár iskolákban, illetve az Illyés gimnáziumban. Ezért a testület úgy döntött, hogy ezeket a lakásokat leválasztják az intézményekről, úgy, hogy ahol lehet, a lakás és az intézmény önálló helyrajzi szám alatt kerül nyilvántartásba, ahol pedig ez nem lehetséges, a szükség szerinti társasház alapítás útján jegyeztetik be a megfelelő albetéteket.

 A budaörsi köztemető bővítése kapcsán átvezetik a terület funkciójának változásait az ingatlannyilvántartásba, kijelölték az új parcellákat, valamint biztosították a szükséges munkálatokhoz a megfelelő forrásokat.

A Farkasréti út 54/2. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződést 2016. december 31-éig  meghosszabbítják. Hozzájárultak a képviselők a 2605 és a 11410 helyrajzi számú ingatlanok esetében a beépítési kötelezettség, az elidegenítési és terhelési tilalom ingatlannyilvántartásból való törléséhez. Ugyancsak meghosszabbítottak 2016. december 31-éig egy, a város tulajdonában lévő lakás bérleti szerződését, változatlan feltételek mellett. Végül zárt ülésen tárgyalták egy építéshatósági eljárási bírság követelés rendezéséről szóló egyezségi megállapodás módosítását. 

7361.jpg