Látványosan fékeződik a gazdaság

0
20
7411.jpg

A tavalyi 2,9%-nál érzékelhetően lassabb idei növekedés előre látható volt az EU-támogatások, emiatt az állami beruházások apálya miatt. A fékeződés azonban váratlanul látványossá sikeredik, mert erőteljesen kidomborodik a hat éve működő „magyar modell” magánberuházásokat visszafogó hatása. Emellett egyes ipari területeken értékesítési problémák is jelentkeztek. Bár a Brexit eddig nem gyakorolt nagy hatást az európai gazdasági várakozásokra, mégis valószínűtlen a GKI 2%-os idei növekedési előrejelzésénél gyorsabb idei GDP-bővülés elérése.

A II. negyedévi folyamatokról eddig rendelkezésre álló adatok – így az építőipar folyamatos, öt hónap átlagában 28%-os zuhanása - alátámasztani látszanak a beruházások I. negyedévihez hasonló, 8% körüli idei visszaesését. Ugyanakkor a gyors keresetemelkedés hatására a kiskereskedelmi forgalom is dinamikusan bővül. A bruttó keresetek az idei első öt hónapban 6%-kal, a reálkeresetek 7,5%-kal (közfoglalkoztatottak nélkül több mint 8%-kal) emelkedtek, a kiskereskedelmi forgalom pedig 5%-kal nőtt. Az első félévben az árszínvonal gyakorlatilag nem változott, így éves átlagban a korábban gondoltnál alacsonyabb, 0,5% körüli áremelkedés valószínű. Mindez az I. negyedévi 4%-os fogyasztásbővülés gyorsulását is elképzelhetővé teszi.

Az ipari termelés ugyan áprilisban öthavi visszaesés után nőtt az előző hónaphoz viszonyítva, májusban azonban újabb csökkenés következett. Éves összevetésben az első öt hónapban 3%-os volt az ipari növekedés, az év egészében 3,5%-os dinamika várható. A gyorsabb fejlődést főleg a felkészült munkaerő és a befektetett tőke hiánya akadályozza. Idén az export volumenének dinamikája még érezhető gyorsulása esetén is aligha haladja meg az importét, a cserearányok javulása révén azonban a külkereskedelmi aktívum nőni fog. A munkanélküliségi ráta a II. negyedévben 5,1%-ra csökkent, ami 1,8 százalékponttal alacsonyabb az egy évvel korábbinál, s jóval kedvezőbb az EU átlagánál. Ha azonban a közmunkások kétharmadát is munkanélkülinek tekintenénk, akkor a magyar adat az EU átlagához hasonló lenne.

Az elmúlt hónapokban a gazdaságpolitikában csendes egyensúlyrontó változás kezdődött. A 2017. évi költségvetés a GDP-arányos államháztartási hiány tavalyi konvergencia-programban tervezett 1,7%-ra csökkentése helyett 2,4%-ra való növelést tartalmaz. Ez az előirányzott lazítás érzékelhetően hat az idei döntéshozatalra is. Ezért – bár az államháztartási hiány az első félévben a jelentős májusi deficit ellenére nagyon kedvező, 2016-ban a tervezett 2%-nál magasabb, 2,3%-os deficit valószínű. A kormány a számszerűen kedvező év eleji adatok alapján júniusban módosította a 2016. évi költségvetést, mintegy 500 milliárd forintot osztva szét. Ekkora idei többletbevételre a GKI számításai szerint is számítani lehet. A kormányzat azonban részben kényszerből, részben a választásokra való felkészülés jegyében a következő hónapokban is tovább növeli kiadásait. Például őszre egy új élénkítő csomagot is kilátásba helyeztek, aminek nyilvánvalóan költségvetési kihatásai is lesznek, igaz nagyobbrészt már 2017-et érintve. A konvergencia-program 2016 végére a GDP-arányos államadósság 75,3%-ról 74,5%-ra való csökkenését irányozza elő. A GKI csak szimbolikus csökkenésre, 75% körüli év végi értékre számít, mivel a kiadások növekedése és az új EU-pályázatok gyorsított beindításához szükséges költségvetési megelőlegezés miatt a finanszírozási igény nagyon magas lesz.

 

A GKI prognózisa 2016-ra

 

Megnevezés

2013

2014

2015

2016.

I-V. hó

2016

előrejelzés

1.

GDP (%)

101,9

103,7

102,9

100,9**

102

2.

Ipari termelés (%)

101,1

107,7

107,5

103,0

103,5

3.

Beruházások (%)

107,3

111,2

101,9

92,2**

92

4.

Építési-szerelési tevékenység (%)

109,7

113,4

103,0

72,1

85

5.

Kiskereskedelmi forgalom (%)

101,6

105,2

105,8

105,1

105

6.

Kivitel változása (folyó áron, euróban, %)

101,7

103,9

107,4

103,2

104

7.

Behozatal változása (folyó áron, euróban, %)

102,0

104,3

105,6

101,4

103

8.

Külkereskedelmi egyenleg (milliárd euró)

6,6

6,3

8,1

4,2

9

9.

Folyó fizetési és tőkemérleg együttes egyenlege (milliárd euró)

7,6

6,0

9,5

2,2**

8,0

10.

Euró átlagos árfolyama (forint)

296,9

308,7

309,9

312,7***

315

11.

Államháztartás finanszírozási szükséglete* (milliárd forint)

929,2

825,7

1218,6

402,1***

1100

12.

Bruttó átlagkereset indexe

103,4

103,0

104,2

106,1

106

13.

Fogyasztói árindex

101,7

99,8

99,9

100,1***

100,5

14.

Fogyasztói árindex az időszak végén

(előző év azonos hónap = 100)

100,4

99,3

100,9

99,8***

101,5

15.

Munkanélküliségi ráta az időszak végén (%)

9,1

7,1

6,2

5,1****

5,6

 

*      Pénzforgalmi szemléletben, helyi önkormányzatok nélkül

**    2016. I. negyedév

*** 2016. I. félév

**** 2016. II. negyedév

A tényadatok forrása: KSH, MNB, NGM

7411.jpg