Megnyílt a hitelfelvétel lehetősége Budaörs számára

0
41
7691.jpg

Felvehet beruházási hitelt a város önkormányzata, miután a közelmúltban megkapta ehhez az állami engedélyt, amit a törvény előír. A mai testületi ülésen a képviselők mintegy félszáz napirendről döntöttek, de vita csak ennél az egy pontnál alakult ki.  Sokolovsky Márk (Fidesz-KDNP) ugyanis felolvasta a helyi KDNP levelét, mely szerint saját erőből is megoldhatók ötéves távlatban a tervezett fejlesztések, miközben a hitel húsz évre adósítaná el az önkormányzatot. Wittinghoff Tamás polgármester némi cinikus éllel jegyezte meg, hogy „ha beadnánk ezt egy közgazdásznak intravénásan, az kimúlna”. Érdemben pedig azt hangsúlyozta, hogy most még nem a hitel felvételéről döntenek, csak annak elvi lehetőségét adja meg a képviselő-testület. Egyetértünk benne, hogy ma általunk látott feltételek között nem szabad felvenni – mondta -, de tennünk kell azért, hogy biztosítani tudjuk a visszafizetéshez a hátteret.

Mit jelent ez? Maga a felvétel akkor jöhet tehát majd szóba, ha tisztán látjuk a város jövő évi költségvetésének az alakulását, ami azonban nem elsősorban tőlünk, hanem az államtól függ, hogy az iskolák államosításával kapcsolatban ténylegesen menyit vonnak el a várostól. A polgármesteri hivatal számításai szerint nagyságrendileg 2-2,3 milliárd forintról lehet szó, de ezt a körzet fideszes országgyűlési képviselője, Csenger-Zalán Zsolt már több fórumon megkérdőjelezte. Számot azonban ő nem tudott mondani, csak azt, hogy nagyon bonyolult a számítási képlet. A testületi ülésen azonban napirend előtt  Wittinghoff Tamás arról számolt be, hogy az illetékes minisztérium megerősítette, valóban 2.3 milliárd forintot kívánnak jövőre elvonni Budaörstől az oktatásügyet támogató szolidaritási adó címén.

A lényeg: azt senki nem vitatja, sőt, a polgármester most is megfogalmazta, hogy hitelt csak akkor szabad felvenni, megvan a megfelelő háttér a törlesztésére, de a lehetőség megteremtése azért fontos, mert az előrehozott beruházások hasznából többletforrás keletkezik és nem eladósodás. S amikor Császárné Kollár Tímea (Jobbik) megjegyezte, hogy az eladósodást a hitelt felvevő nem mindig láthatja előre, lásd devizahitelek, Wittinghoff Tamás még hozzátette: „Jelen esetben a mi számunkra megnyíló banki lehetőség nagyon kedvező. De nem arról van szó, hogy ma fölvesszük, csak a lehetőségét biztosítjuk”.

A napirendet 10 igennel és 4 tartózkodással fogadták el.  

 

Részlet az előterjesztésből

(…)

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fejlesztési célú hitelfelvétel kapcsán a 5/2016. (II.24.) számú határozatában döntött, hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletében meghatározott fejlesztési hitelt a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Önkormányzati Infrastuktúrafejlesztési Program 2020 című hitelprogramban való részvétel útján, az alábbi konstrukció szerint kívánja igénybe venni:

                              - igényelt összeg: 2 830 000 e Ft

                              - rendelkezésre tartási idő: a szerződéskötéstől számított 2 év

                              - lejárat: a szerződéskötéstől számított 20 év

                              - türelmi idő: a szerződéskötéstől számított 2 év

                              - teljeskörű költségmentesség

                    - kamat mértéke: 3 havi EURIBOR+RKO1+ a nyertes ajánlat szerinti, legfeljebb        3%/év (1. számú melléklet)

A Képviselő-Testület a határozatban jóváhagyta a fejlesztési célokat, alcélokat és azok összegét, valamint a pénzügyi szolgáltatás beszerzésének előkészítését azzal, hogy az eljárás megindításával kapcsolatos ajánlatkérői döntések meghozatalára felhatalmazza a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottságot.  Felhatalmazta a Polgármestert, hogy a hatályos jogszabályok alapján a hitel felvételének engedélyezéséhez szükséges adatszolgáltatást és kérelmet nyújtsa be.

A Kormány – az előzetes adatszolgáltatási kötelezettségünk teljesítését követően – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2001. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján, tekintettel az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2001. (XII.30.) Korm.rendeletben foglaltakra a 1386/2016. (VII.21.) számú határozatában hozzájárult Budaörs Város Önkormányzata feljesztési célú hitel felvételéhez 2 830 000 e Ft értékben (2. számú melléklet).

A Kormány az engedélyezett ügylet 2016. évi megkötéséhez azzal a kiegészítő feltétellel járult hozzá, hogy az Önkormányzat az engedélyezett hitel teljes összegétől lefelé eltérhet, továbbá az ügyletet csak a Korm.határozat mellékletében szereplő fejlesztésekre lehet fordítani.

2017. január 1-étől az állam átveszi az iskolák működtetését az önkormányzatoktól, az ehhez szükséges forrás egy részét az úgynevezett szolidaritási hozzájárulás bevezetésével biztosítja.  Ezzel párhuzamosan a feladatellátást szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a tankerületi központot ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg.

A szolidaritási hozzájárulást azok a települések fizetnek, ahol az adóerőképesség meghaladja a 32 ezer forintot. Mértéke sávosan nő, tehát minél magasabb az 1 főre jutó adóerőképesség a hozzáárulás mértéke annál magasabb.

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényben ezen a jogcímen szereplő 21,3 milliárd forintos adó jellegű elvonásból a számításaink szerint Budaörsöt 2017-ben több mint 2,1 milliárd forint befizetési kötelezettség terheli, amely a várható költségvetési bevételeinknek közel 20 %-a.

A szolidaritási hozzájárulás összegének kiszámítása, valamint a hitelfelvétel tárgyában – tekintettel arra, hogy a szolidaritási hozzájárulás meghatározásának értelmezése az önkormányzatokkal folytatott konzultációk szerint nem volt egyértelmű – megkerestük a Nemzetgazdasági Minisztériumot állásfoglalás kérése végett (3. számú melléklet), amelyre 2016. szeptember 6. napján érkezett a válaszlevelük (4. számú melléklet).

A jelenlegi ismereteink alapján megterveztük a következő 3 év várható bevételeit és kiadásait, amelyből jól látható, hogy a 2018-2019. évben fejlesztésre már csak minimális összeget tudunk fordítani (5. számú melléklet).

Az elvonás a tervezett fejlesztési célok megvalósítását megnehezíti, ezért javasolom, hogy a fejlesztési hitel felvételére vonatkozó pályáztatási eljárást az Önkormányzat a  Képviselő-testület 5/2016. (II.24.) számú határozatában meghatározott feltételekkel bonyolítsa le, a hitelszerződést kösse meg, azonban a rendelkezésre álló hitelösszeg igénybevételéről, lehívásának ütemezéséről a Képviselő-testület csak a 2017. évre vonatkozó költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg hozzon döntést” (…).

 

A most elfogadott határozat:

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 5/2016. (II.24.) számú határozatában meghatározott feltételekkel jóváhagyja a 1386/2016. (VII.21.) Korm.határozatban engedélyezett fejlesztési célú hitel felvételével kapcsolatos beszerzési eljárás lefolytatását, a hitelszerződés megkötését azzal, hogy a rendelkezésre álló hitelösszeg igénybevételéről, lehívásának ütemezéséről a Képviselő-testület csak a 2017. évre vonatkozó költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg hoz döntést. Felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó szerződések aláírására.

7691.jpg