A képviselő-testületi ülésen történt

0
27
7712.jpg

Napirend előtti felszólalásában Sokolowski Márk (Fidesz-KDNP) arra kérdezett rá, hol tart a Templom téri körforgalom járdaszakaszánál az általa kért korlátok kihelyezése, valamint arról is érdeklődött, hogy a körforgalom meghibásodott öntözőberendezéseit javították-e már. Lőrincz Mihály a műszaki ügyosztály vezetője elmondta, hogy megtörtént a helyszíni bejárás, megrendelték a korlátot, és egy héten belül meg is érkezik. Az öntözőrendszerrel kapcsolatban sajnálatát fejezte ki, hogy a különböző rongálások miatt gyakran meghibásodik, ezért azt folyamatosan ellenőrzik és javítják.

Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) személyeskedő megjegyzést tett, miszerint a Budaörsi Egészségügyi Központ működtetését ideiglenesen ellátó cég egyik vezetője a polgármesterrel együtt alapító tagja egy politikai szervezetnek. Wittinghoff Tamás visszautasította, hogy ilyen alantas módszerekkel igyekszik a fideszes politikus hírbe hozni őt.

Simándi Szelim (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) köszönetét fejezte ki, hogy a Kőszikla utcában egy esővíz-elvezetéses probléma kapcsán gyorsan lépett a Polgármesteri Hivatal, és megtalálták a megoldást, ami októberben meg is fog valósulni. Megemlítette még, hogy az Egészségügyi Központ melletti parkolóban problémát jelent, hogy az autósok túlságosan felállnak a járdára, emiatt nehéz közlekedni, különösen babakocsival. Bár gyorsan elkészültek az ezt meggátló műszaki akadályok, de túl távol helyezték el őket egymástól, így még mindig rosszul parkolhatnak az autósok. Kérte, hogy legyenek sűrűbbek az akadályok.

Gáspár Béla (Fidesz-KDNP) a képviselő-testület ülésén arra buzdított, hogy a budaörsiek is álljanak a “jó oldalra”, és az október 2-án tartott népszavazáson szavazzanak nemmel.

Wittinghoff Tamás polgármester kifogásolta, hogy a Fidesz, és a fideszes képviselők akarják meghatározni, hogy mi a “jó” oldal. Barack Obamát idézte, aki a napokban aggodalmának adott hangot, hogy a világot kezdi eluralni az agresszív nacionalizmus és a populizmus. Azt, hogy mi a helyes és a helytelen, azt szerencsére nem a Fidesz, hanem majd a történelem fogja eldönteni - fogalmazott a polgármester.

Dr. Bakó Krisztina (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) arról érdeklődött, mikor fejeződik be a Kisfaludy utca rendbetételének első lépéseként a nagyfeszültségű vezetékek földbe helyezése? Lőrincz Mihály tájékoztatása szerint 30-35 nap van hátra a kivitelezésből, és nem várható csúszás.

Dr. Tóth Ferenc (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) arról érdeklődött, hogy az Alsóhatár útiakat mennyire fogja érinteni a 11. kerületi lakópark építése, illetve azt kérte, hogy a beruházás során lehetőség szerint legyen ott folyamatos a közterületi jelenlét. Javasolta, hogy a Csillag utcai gyermekintézmény előtti részen a parkolást könnyítendő, szórjanak fel murvát, hogy az őszi esőzések során megelőzzék a sárfelhordást. Emellett sürgette az Ősz utca rendbetételét, ahol az iskolába járó gyerekek számára zavaró, hogy hiányosak a járdaszakaszok. Annak vizsgálatát is kérte, hogy az óváros irányából valamelyik buszmegállót közelebb lehetne-e vinni a Kossuth utcai rendelőhöz. Felhívta a figyelmet, hogy alig láthatóak a Templom tér és a városhatár között a Budapesti úton a burkolati jelek. Végül a mozgáskorlátozottak kérését tolmácsolta, akik szeretnék, ha számukra is megközelíthető lenne kerekes székkel az 1956-os emlékmű.

Lőrincz Mihály emlékeztetett, hogy az Alsóhatár út nagy része a 11. kerülethez tartozik. A budaörsi szakaszt a hivatal ellátta súlykorlátozó táblákkal, próbálják betartatni a szabályokat az ott közlekedő autósokkal, de a fővárosi szakaszra nincs ráhatásuk. A hiányos burkolati jelekkel kapcsolatban elmondta, hogy a Budapesti út kezelője a Magyar Közút Kht., akik a hivatal megkeresésére épp a napokban értesítették az önkormányzatot, hogy az idei évre elfogyott a keretük, így ennek orvoslása idén már nem várható. A többi kérdéssel kapcsolatban ígéretet tett azok megvizsgálására.

Stift Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) köszönetet mondott, hogy a Patkó u 3-5. szám mögött elkezdődött a járdafelújítás, és reményét fejezte ki, hogy minél hamarabb el fog készülni. Hasonlóképp a már megkezdett, Ifjúság utca 10-20 számnál a kocsi beállók és a zöldterület felújítása is folyamatban van, illetve a Lévai utca 29-nél a megsüllyedt járdaszakasz megújítása – ezek befejezése iránt érdeklődött. Lakossági panaszokat tolmácsolt, miszerint a szeptember 9-10-én a Lévai utcai parkban tartott rendezvény nagyon hangos volt. Majd arról számolt be, hogy az Illyés Gyula Gimnáziumban nagy sikerrel elindult animációs, kerámia és a fotós szakképzésen több óra elmaradt. Becz György (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) az utóbbi felvetésre reagálva elmondta, hogy az ott tanító kollégák nagy része óraadó, akikkel a KLIKK még mindig nem kötött szerződést. Tavaly ugyanez történt, akkor decemberig se szerződésük nem volt, se pénzt nem kaptak, ezért, most néhányan jelezték, hogy nem tudják megengedni maguknak, hogy ingyen dolgozzanak.

Császárné Kollár Tímea (Jobbik) kérte az autósokat, hogy nagyon figyeljenek a Templom tér környékén, mert rengeteg a gyerek. Szerinte évről-évre nagyobb a forgalom a városban, ezért el kellene gondolkodni, hogy mit lehetne tenni. Írásban kért választ arra, hogy milyen munkálatok várhatóak a Csiki Pihenőkertben.

Hauser Péter (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) azt jelezte, hogy építkezés folyik a Fém utcában, ahol vélhetően engedély nélkül nehéz gépek is behajtanak. Elmondta továbbá: nagyon sokan panaszkodnak nála, hogy a Zsíros Kenyér Pub környékén éjfél után is folyamatos a zaj és a randalírozás. Utóbbi kapcsán a polgármester közölte, hogy a jegyző fel fogja szólítani a tulajdonost a szabályok szigorú betartására, és ha ez sem segít, akkor korlátozni fogják a nyitva tartását.

Dr. Ritter Gergely (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) a Kenyérgyár utca környékéről sorolt fel néhány problémát. Eltömődött több helyen a vízelvezető árok, egyes telkeken derékig ér a gaz, és a kis utcákon át közlekednek feltehetően engedély nélkül nagy kamionok. 

Dr. Kisfalvi Péter (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) köszönetet mondott mindenkinek, akik segítettek a szeptember 11-én megtartott kamaraerdei sportnap megszervezésében.

Ezt követően Wittinghoff Tamás arról számolt be, hogy az illetékes minisztérium megerősítette, valóban 2.3 milliárd forintot kívánnak jövőre elvonni Budaörstől az oktatásügyet támogató szolidaritási adó címén. Történik mindez úgy, hogy vezető fideszes politikusok többször is megerősítették korábban, az oktatás államosításához nem az önkormányzatoktól vonnak el pénzt. Budaörs esetében súlyosbítja a helyzetet, hogy Budaörs már most is nettó befizető az állam felé. A város a kötelező feladatainak nagy részét már régóta saját forrásból fedezi. Az állami támogatás mindent egybevéve alig haladja meg az egy milliárdot. Vagyis olyan pénzt is el akarnak vinni innen, ami a város saját bevétele, amivel a jogszabályok szerint önállóan rendelkezhet. Mindez sérti az önkormányzati törvényt és az alaptörvényt is. Ez akkora összeg, hogy, ha minden így maradna, Budaörs fizetné az összes magyar önkormányzattól beszedni kívánt összeg több mint 10 százalékát. Levelet fognak írni Banai Péter Benő államháztartásért felelős államtitkárnak, egy utolsó esélyt adva a módosításra a kormányzatnak mielőtt jogorvoslatért fordulnak minden lehetséges fórumhoz. Furcsállotta, hogy ezzel kapcsolatban a helyi fideszeseknek egy szavuk sincs, talán még az is kiderül, hogy szerintük ez így rendben van.

A napirendekről

Első napirendi pontként módosította a képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését, átvezetve benne a korábban hozott döntések pénzügyi vonatkozásait.

Módosították a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló helyi rendeletet, így a Budaörsön közfeladatot ellátó szülők gyermekei is beírathatók a helyi bölcsődékbe.

A fogorvosok kérelmére módosították a képviselők a Budaörs Város Alapellátási körzeteiről szóló rendeletet, amely alapján a megnövekedett beteglétszám miatt utcák áthelyezése történt a körzetek között.

A lakáscélú helyi támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosításával még többen férnek majd hozzá ezekhez a forrásokhoz, és az adminisztratív terheket is csökkentették. Eszerint lakásépítési támogatás esetén az ingatlan vételárának és építési költségének felső határa 20 millió forintról 30 millió forintra emelkedett. Emellett lehetőséget biztosít a módosított rendelet a hátralékok rendezésére, valamint vissza nem térítendő támogatás esetén jelzálogjog bejegyzésére is.

A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítására azért volt szükség, hogy kedvezményes közterület-használati díjat is meg tudjon állapítani az önkormányzat.

A vagyonrendelet módosításával az egyes vagyonelemek forgalmi besorolásának kiigazítására került sor. Így további - magasabb szintű jogszabályok által nem érintett - vagyonelemek kerülhetnek a képviselő-testület döntése alapján a megfelelő forgalmi besorolásba.

Elfogadta a képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

Támogatta a testület a Rendőrkapitányság kérelmét: jövő évre is meghosszabbítják három fő közalkalmazotti státuszát, és betervezik a költségvetésbe az ennek finanszírozásához szükséges 8,6 millió forintot. Emellett továbbra is biztosít az önkormányzat a rendőrség számára egy gépkocsit használatra, amelyre vonatkozóan 2018. szeptember 30-áig meghosszabbították a kölcsönszerződést.

A képviselők döntése szerint Budaörs Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz elektromos töltőállomások telepítésére. Az állomások tervezett helyszínei a Bretzfeld utcában az Opel előtti parkolóban, a Sportcsarnok parkolójában és az irodaházak környékén, a Puskás Tivadar utca, Baross utca parkolóiban lennének. A pályázatot azonban csak akkor valósítja meg az önkormányzat, ha nem kell többletforrást biztosítania a kiépítéshez, azaz találnak olyan szponzort, aki a további szükséges költségeket átvállalja.

A jövő évi költségvetés bizonytalanságai és a tervezett 2.3 milliárdos elvonás miatt a testület úgy látta, nem reális a hitelfelvétel. Ennek ellenére nyitva hagyja a lehetőséget, ezért elindítják a kormány által engedélyezett fejlesztési célú hitel felvételével kapcsolatos beszerzési eljárás lefolytatását, a hitelszerződés megkötését. Azonban a végső döntést csak a 2017. évre vonatkozó költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg hozzák meg. 

(Cikkünk a hitelfelvételről: http://www.budaorsinaplo.hu/varoshaza/20160921/megnyilt-a-hitelfelvetel-lehetosege-budaors-szamara)

Elfogadták a Budaörs Város Fenntartható Energia Cselekvési Terv (SEAP) felülvizsgálatáról szóló beszámolót.

Megszavazták a térfigyelő kamera rendszer III. ütemét, amelynek keretében az alábbi helyekre fognak kamerát telepíteni: Budapesti u. – Felsőhatár u. kereszteződés, Vasút utca – Temető út kereszteződés, Kamaraerdei ipartelep körforgalom, Károly Király u. – Csata u. kereszteződés, Kisfaludy köz szökőkút.

Döntöttek arról is, hogy az ingatlanértékesítésekből származó, a költségvetésben nem tervezett bevételeket milyen célokra használják fel.

Módosították a városháza bérleti szerződését mind a polgármesteri hivatallal, mind a kormányablakot működtető Pest Megyei Kormányhivatallal.

Meghosszabbították az Illyés Művészeti Szakképző Akadémia térítésmentes használati jogviszonyát a Zichy majorban, a Clementis László utca 18. szám alatti ingatlanra, ahol továbbra is kulturális szolgáltató tevékenységet végezhetnek.

Módosították a BSC 1924 Kft. társasági szerződését, valamint a Budaörsi Szent Tarzíciusz Egyesülettel kötött használati szerződést is a Templom tér 12. alatt működő PostArt épületére vonatkozóan. 

Döntöttek a Pipacs köz, 4235/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről, valamint a Baross utcában lévő, 4147, 4148 és 4153/131 hrsz-ú közterületek egy részének értékesítéséről is. Az Árok köz 474 hrsz-ú ingatannál pedig művelési ág változásról  és az ingatlanra érkezett vételi ajánlatról  határoztak.

Ugyancsak döntés született a Shell Hungary Zrt. tulajdonában álló XI. Budapest, 01151/1 hrsz-ú ingatlan – a Budapesti úti, Felsőhatári úti új körforgalmú csomópont megépítéséhez szükséges – 259 m2 nagyságú részének vételár módosításáról.

Budaörs Város Önkormányzatának hosszú távú céljai között szerepel, hogy a Zichy major helyi védett épületegyüttesét művészeti és kulturális központtá fejlessze. Az épületekben található lakások többségét sikerült az elmúlt években felvásárolni, és azok egy részét már hasznosították is.  A még nem önkormányzati tulajdonban lévő lakások egyikét felajánlotta megvételre a tulajdonos. A testület úgy döntött, hogy él a lehetőséggel, és megvásárolja az ingatlant.

A testület a 7677/1 helyrajzi számú közterület elkerítve használt 231 m² területű részét forgalomképessé nyilvánította, és eladja az egyik szomszédos telek tulajdonosának.

A Hóvirág utca 24. szám alatt található ingatlan tulajdonosa a telkére bejegyzett elővásárlási jog, valamint annak biztosítására feljegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlését kérte az önkormányzattól. A képviselők jóváhagyták a kérést, mert a tilalom fenntartásának hatálya már régen lejárt és meghosszabbítását településrendezési szándékok sem indokolják.

Döntöttek Szabadság út 24. szám alatti ingatlan megosztásáról és szolgalmi jogok alapításáról.

Ugyancsak jóváhagyták két Fenyves utcai ingatlan értékesítését, illetve másik három ingatlanrész forgalomképességének megváltoztatását.

Mivel a Budaörsi Köztemetőben az urnasírhely parcella betelt, ezért a testület újabb parcellát jelölt ki erre a célra.

Az immár harmadik alkalommal megrendezett Bridgestone Budaörs Félmaraton futóversenyt idén is támogatja a testület azzal, hogy biztosítja a rendezvény megtartásához szükséges közterület-felügyeleti közreműködést, a rendőrség és a polgárőrség jelenlétét, illetve a rendezvényt követő takarítás elvégzését.

Módosította a testület a PUZZLE Gyermek Képességfejlesztő Tanoda és Terápiás Központtal kötött együttműködési megállapodást. Továbbra is támogatja az önkormányzat az oda járó budaörsi gyerekeket, csak a szerződő fél változik.

Mivel a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola épületének takarítását kiszervezték, és azt egy külsős cég végzi ezután, forrásokat kellett átcsoportosítani, illetve csökkentették a dolgozói létszámot is.

Pályázati kiírás nélküli neveztek ki a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskolába egy kertészt.

A gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtárban szükségessé vált a polcrendszer egyes, balesetveszélyes részeinek cseréje. Ezért az intézményvezető azt kérte az önkormányzattól, hogy 800 ezer Ft pótelőirányzatot biztosítsanak az intézménynek. A képviselők igent mondtak a kérésre.

A Wendler Alapítvány kérelmére, akik a Kőhegyi kápolnát üzemeltetik, felszabadította a testület a II. félévi működésükhöz szükséges céltartalékot.

Mivel a tervezett 2,3 milliárd forintos elvonás miatt teljesen bizonytalanná vált a jövő évi költségvetés, a testület úgy döntött, hogy nem veszi igénybe a 2016. évi óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása pályázat keretében elnyert 66 millió forintot.  Ugyanis a Mákszem Óvoda bővítéséhez ezen az összegen felül még legalább 334 millió forintra lenne szükség.

A testület úgy döntött, hogy elfogadja a Frankhegy Víziközmű Társulatnak a közmű fejlesztés I. ütemére vonatkozó beadványával kapcsolatos tájékoztatást. Amennyiben valamennyi korábban megállapított feltétel teljesül, megindulhat a terület mozaikszerű fejlesztése.

Módosították a BTG közszolgáltatási keretszerződését. Zöldfelületek karbantartására és fenntartására 12 millió forint kiegészítő forrást csoportosítottak át a képviselők számukra.

Jóváhagyták a Jókai Mór Művelődési Központ pótelőirányzat kérelmét. A Nyugdíjas Ház átadásával kapcsolatos feladatokra, továbbá az év közben felmerült egyéb kiadásokra 2,4 millió forintot kaptak.

Ezt követően zárt ülésen folytatták a munkát a képviselők. Döntöttek védőnői álláshelyre beérkezett pályázatokról, a Hauser József Közművelődési és a Városi Sport Díj adományozásáról. Javaslatokat tettek megyei kitüntető díjakra is, valamint határoztak egy ingatlan megvásárlásáról. Emellett egy csatornázási projekt közbeszerzési eredményét is megállapították.

7712.jpg