Széchenyi születésnapjára

0
19
7713.jpg

Szeptember 23-án 18 órakor a mintegy harmincfős nézőközönség előtt a Gór Nagy Mária Színitanoda növendékei, Szőke Olivér, Kállai Klaudia és Siposhegyi Zsolt olvasószínházi előadáson mutatták be Tarics Péter Magyar evangélium című színművét, ami korábban Révkomáromban nagy sikert aratott. A darab végigkíséri Széchenyi gróf pályafutását onnantól kezdve, hogy kilépett a hadseregből és arról szövögetett álmokat, hogy majd magányosan lótartással foglalkozik, elmélyül a jogtudományban és szépíró lesz, felemlítve a megvalósított nagy tetteit, érdemeit, amikre mélységes hazaszeretete, az ország sorsáért érzett felelősségtudata és a fejlődés melletti elkötelezettsége indította. Színes képek villantottak fel pillanatokat a magánéletéből, a színpadra idézve feleségét, Crescentiát és fiát, Bélát. Majd bemutatták szűnni nem akaró aggodalmát és fájdalmát, a döblingi bús-keserves éveket.

Arra hívom én fel a figyelmet ma, amikor annyira tudatában vagyunk a jogainknak és olyan határozottan fogalmazzuk meg elvárásainkat arról, hogy mi jár nekünk az országtól és világtól, hogy éltek e hazában honfiak, akik viszont azt kérdezték, hogy vajon ők mit adhatnak ennek az országnak. Egyetlen hús-vér ember egyetlen küzdelmes földi életében hogyan tehetett ennyi mindent kései utódaiért?

7713.jpg